apdrėkinti

apdrėkinti
apdrėkìnti tr. truputį sudrėkinti: Ėmė lašnot ir apdrėkìno šieną Gs. Rūdžių plakus pamirkyt arba juos su tuom apdrėkinti Kel1881,41. | refl. K. \ drėkinti; apdrėkinti; atidrėkinti; įdrėkinti; padrėkinti; perdrėkinti; pridrėkinti; sudrėkinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apdrėkinti — apdrėki̇̀nti vksm. Apdrėki̇̀nk lýginamus skal̃binius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdrėkinimas — apdrėkìnimas sm. (1) KI60 → apdrėkinti. drėkinimas; apdrėkinimas; atidrėkinimas; padrėkinimas; sudrėkinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdrėkuoti — tr. apdrėkinti: Ant viršaus žemė biskį apdrėkuota Skr. drėkuoti; apdrėkuoti; atidrėkuoti; padrėkuoti; sudrėkuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplynoti — tr. Š smulkiam lietui apdrėkinti: Nei čia to lietaus, tik be reikalo šieną aplynojo Ds. Keliai aplynojami tviskėjo valkelėmis Vaižg. Jų gymiai bei rūbai krauju lyg aplynoti BsV363. | refl. prk.: Apsilynojo mano dukrelė ašarėlėm (apsiverkė),… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidrėkinti — atidrėkìnti; KlM2660, B caus. 1 atidrėkti 1: Balti debesys žemės neatdrėkins Sch77. | refl. K. drėkinti; apdrėkinti; atidrėkinti; įdrėkinti; padrėkinti; perdrėkinti; pridrėkinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupurkšti — nupur̃kšti, nupur̃škia, nùpurškė 1. tr. purškiant apdrėkinti, apšlakstyti: Jaunus medelius reikia nupurkšti 1% Bordo skysčiu rš. Nupurkštė bulves prieš žydėjimą sp. Rado kraujais nupurkštą skrynią Šts. Nùpurkštė bulbes su tokiu skinstimu, ka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padrėkinti — padrėkìnti K; R139 caus. 1 padrėkti: Biškį padulkė, žemę padrėkìno Pc. Rankas padrėkinti šiltam vandeny rš. Lytus ir sniegas iš dangaus puol, o nesugrįžt, net padrėkin žemę BPI93. | refl. tr.: Pasidrėkìnk rankas, tai nelips (duoną minkant) Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perdrėkinti — caus. 1 perdrėkti: Jau perdrėkìno lietus žemę Pc. Visa gamta lietaus perdrėkinta rš. drėkinti; apdrėkinti; atidrėkinti; įdrėkinti; padrėkinti; perdrėkinti; pridrėkinti; sudrėkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridrėkinti — pridrėkìnti caus. 1 pridrėkti: Šniurkštavo šniurkštavo, net visą slėnį tarp Girninkų ir Šatrijos pridrėkino Vaižg. drėkinti; apdrėkinti; atidrėkinti; įdrėkinti; padrėkinti; perdrėkinti; pridrėkinti; sudrėkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudrėkinti — sudrėkìnti caus. 1 sudrėkti: Šį naktį (šiąnakt) žad būti didelė rasa – sudrėkins mums šieną Plt. Šiaudus reikia retkarčiais sudrėkinti vandenim rš. Reik biskį sudrėkinti, tada prosavoti Smn. Nė vienas lietaus lašas par tą laiką laukų nesudrėkino …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”